O NAMA

Agencija Skip osnovana je početkom 2016. godine.Osnovna vizija i ideja bila je pokretanje male porodične firme, koja bi godinama prerasla u firmu sa velikimim brojem zaposlenih različitih profila.

Računovodstvo je već godina izašlo iz opsega same ekonomije, tako da se od nas u turbulentnoj tržišnoj privredi zahteva da budemo dobri poznavaoci i pravnih poslova, da budemo Vaša kadrovska služba i administracija. S tim u vezi pokušaćemo u budućnosti da budemo firma sa širokim spektom aktivnosti koja će Vam pomoći u svakom segmentu poslovanja.

Od Vas tražimo preciznost, ažurnost i istrajnost, a za uzvrat ćete dobiti kvalitetne usluge.
Trenutno firma ima dva sektora RACUNOVODSTVO I IT SEKTOR.

CEO Ivana Đurić

Ivana Đurić

Ivana je rođena u Beogradu 1984. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Na Fakultetu za poslovne studije diplomirala je 2007. godine gde je stekla zvanje diplomirani ekonomista iz oblasti međunarodnog poslovanja. 2009. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu stiče zvanje specijalista iz oblasti opšteg menadžmenta. Najznačajni zvanje za budući posao stiče 2016. godine. Dobija licencu Saveza računovođa i revizora Srbije OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA. 2017. godine je priznata i od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Dugogodišnji rad u agencijama sa različitim profilom klijenata.

PROGRAMER Petar Đurić

Petar Đurić

Petar je rođen 1982. godine. na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Baru. 2001. godine. Upisuje Fakultet za poslovne studije gde stiče zvanje diplomirani ekonomista u oblasti kompjuterskog inžinjeringa. Sa bogatim radnim iskustvom uspeo je da radi kako u IT sektoru tako i u oblasti menadžmenta. Značajnije firme u kojima je radio su Delhaize Montenegro d.o.o., Multiprint d.o.o., Business start up centar Bar, Domaća trgovina d.o.o.

DIZAJN Zoran Vasilkov

Zoran Vasilkov

Zoran je rođen 1982. godine. U Baru. Osnovnu i srednju školu završava u Baru. 2000. godine odlazi u Beograd gde upisuje Višu građevinsku školu. Posle dugogodišnjeg rada i obuka opredeljuje se za sektor IT i postaje uspesan grafički dizajner. Dugogodišnji rad u ovoj oblasti mu je omogućio da pruža vrhunske usluge. Rad za razne časopise u kojima je radio prelom stampe, izradu flajera, reklamnog materijala, kao i izradu sajtova omogućio mu je bogato radno iskustvo.

2017 SKIP d.o.o., sva prava zadržana.