Cijene usluga

Određujući politiku cijena željeli smo da budemo konkurentni, a u isto vrijeme i pristupačni svim oblicima preduzeća. Novoosnovanim preduzećima pružamo povoljnije usluge kako bi svoju prvu godinu poslovanja uspješno završili.

Cijenu knjigovodstvenih usluga najčešće utvrđujemo na osnovu sledećih parametara:

Opis usluge Van sistema PDV-a U sistemu PDV-a
Računovodstvene usluge za mikro preduzeća, NVO, preduzetnike i sl. na upit na upit
Računovodstvene usluge za mala, srednja i velika preduzeća na upit na upit
Izrada finansijskog izvještaja bez ugovornih obaveza na upit na upit
Registracija d.o.o. na upit na upit
Registracija preduzetnika na upit na upit
Statusne promjene d.o.o. na upit na upit
Statusne promjene preduzetnika na upit na upit
Likvidacija d.o.o. na upit na upit
Likvidacija preduzetnika na upit na upit
Ponuda je informativnog karaktera, a konačnu ponudu ćemo formirati prema Vašim potrebama i zahtjevima.