Određujući politiku cijena željeli smo da budemo konkurentni, a u isto vrijeme i pristupačni svim oblicima preduzeća. Novoosnovanim preduzećima pružamo povoljnije usluge kako bi svoju prvu godinu poslovanja uspješno završili.

Cijenu knjigovodstvenih usluga najčešće utvrđujemo na osnovu sledećih parametara:
• Forma društva
• Djelatnost firme
• Da li je firma u sistemu PDV-a ili ne
• Broj zaposlenih
• Broj izdatih faktura
• Broj dobavljača

RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA CIJENA
Paušalni preduzetnici od 30.00€
Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a od 40.00€
Preduzetnici u sistemu PDV-a od 60.00€
Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a od 60.00€
Preduzeće u sistemu PDV-a od 80.00€
Preduzeće u sistemu PDV-a - kompleksnija od 150.00€
OSNIVANJE I STATUSNE PROMJENE CIJENA
Osnivanje - d.o.o. 150.00€
Osnivanje – preduzetnik 100.00€
Statusne promjene - d.o.o. 100.00€
Statusne promjene – preduzetnik 70.00€
Livkidacija - d.o.o. 150.00€
Likvidacija – preduzetnik 100.00€


Cijenu svojih usluga određujemo na početku saradnje. Usluge se obračunavaju kao mjesečni iznos koji važi za datu godinu. Cijenu mijenjamo samo u slučaju značajnih promjena u vašem poslovanju.

2017 SKIP d.o.o., sva prava zadržana.