Kalkulator plate po Maršalovom planu - Evropa sad!

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je kalkulator koji građanima omogućava da izračunaju kolika će im zarada biti ako se usvoji program Evropa sad.

To možete učiniti na ovom linku.

Prijedlog Zakona o budžetu za 2022. godinu sa svim dodatnim programima nalazi se ... Opširnije...

Nove registracione prijave u CRPS za d.o.o.

Novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 11.7.2020. utrđuje se da:

1. Društva sa ograničenom odgovornošću, koja su prije stupanja na snagu novog Zakona registrovana u CRPS, dužna su da u roku od 18 mjeseci, odnosno do 11.01.2022. usklade organizaciju i registraciju u CRPS.

2. Nadležni organ za registraciju će u roku od 30 dana po ... Opširnije...

Iznosi dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

U tabeli dati su maksimalni iznosi dnevnica za službena putovanja u inostranstvo koji se mogu isplatiti zaposlenom i koji su neoporezivi.

                                                                        ... Opširnije...

Neradni dani povodom Vaskrsa i Praznika rada – 30. april, 1, 2. i 3. maj

Povodom 1. maja - Praznika rada, kao i povodom vjerskog praznika Vaskrsa za zaposlene pravoslavne vjeroispovjesti, Ministarstvo ekonomskog razvoja daje saopštenje za javnost:

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Praznik rada se praznuje 1. i 2. maja. Kako je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan, te ... Opširnije...

Obavezna registracija vec postojecih preduzetnika do kraja godine

Ukoliko ste preduzetnik, koji je registrovan u CRPS prije 11.07.2020. u zakonskoj ste obavezi da do kraja godine uskladite poslovanje i podnesete novu registracionu prijavu za registraciju u CRPS.

Novčanom kaznom od 200 do 2000 eura kazniće se preduzetnik koji ne izvrši registraciju u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima. 

Za više ... Opširnije...

Nove registracione prijave u CRPS za doo i preduzetnike

Novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 11.7.2020. uređuje se da:

1. Akcionarska društva koja su registrovana u CRPS prije stupanja na snagu ovog Zakona, dužna su da u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, usklade statut, organe društva i druge akte u skladu sa ovim Zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS.

2. ... Opširnije...

Izmjene Zakona o PDV-u za ugostiteljstvo i turizam

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, ... Opširnije...

Rok za podnošenje godišnje prijave poreza dohodak fizičkih lica produžen do 15. Maja 2020. godine

Rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) za 2019. godinu koji ističe 30. aprila 2020. godine biće produžen za 15 dana, cijeneći okolnosti nastale zbog epidemiološke situacije u Crnoj Gori i naredbe Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje u cilju prevencije širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom.

Poresku ... Opširnije...

Od 1. jula minimalna zarada 222 eura

Socijalni partneri u Crnoj Gori podržali su prijedlog Vlade Crne Gore da minimalna zarada od 1. jula iznosi 222 eura, a do kraja godine će nastaviti pregovore o njenom povećanju do ciljanog iznosa, odnosno 50 posto prosječne plate.

Uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 procentna poena, te planirano ukidanje više stope poreza na ... Opširnije...

Penzioner kao zaposleni ili izvršni direktor

Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju razlikuju se tri vrste penzija: starosna, porodična i invalidska.

Prema navedenom zakonu u radni odnos ponovo mogu da stupe samo korisnici starosne i porodične penzije, dok korisnici invalidske penzije odlaze u penziju zbog neke vrste invalidnosti, i samim tim nisu više radno sposobni. Treba imati u vidu da korisnik porodične ... Opširnije...

Kada ste u obavezi da koristite poresku registar kasu

Ako ste poreski obveznik u sistemu PDV-a, i promet obavljate u gotovini, prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost  u obavezi ste da promet robe i usluga vršite preko poreske registar kase. Član 32 stav 8.

Ukoliko ste poreski obveznik koji nije u sistemu PDV-a, i promet roba i usluga obavljate u gotovini, račune možete izdavati preko paragon blokova ovjerenih ... Opširnije...

Iznosi primanja na koje se ne plaćaju porezi i doprinosi

Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrđene su visine primanja na koje se ne plaća porez kao ni doprinosi.

Ukoliko isplatite iznose koji su veći od iznosa datih u tabeli prema Zakonu dužni ste da platite porez i/ili doprinose na obavezno socijalno osiguranje.

U tabeli ispod možete pogledati primanja koja ... Opširnije...

Razlika između knjigovođe i računovođe

Dobar primjer poređenja knjigovođe i računovođe je kao poređenje medicinske sestre i doktora.

Prilikom prijema u ordinaciju medicinska sestra će iz zdravstvene knjizice i Vaše dokumentacije prikupiti sve potrebne podatke. Uradice Vam potrebne preglede – krvni pritisak, EKG, analizu krvi. Nakon toga, na osnovu prikupljenih podataka doktor će utvrditi uzrok bolesti, način ... Opširnije...

Razlika između predračuna i računa

Predračun (profaktura) predstavlja neku vrstu ponude kojim jedna zainteresovana strana daje sve potrebne informacije o proizvodu ili usluzi drugoj strani.

Značajne karakteristike predračuna su da:

1. Predračun nije pdv račun;

2. Predračun nije obavezujući niti za jednu stranu;

3. Predračun predstavlja ponudu iz koje ne proizilaze  pravne i poreske ... Opširnije...

Čuvanje poslovnih knjiga

Zakonom o računovodstvu precizirani su rokovi koji se odnose na čuvanje poslovne dokumentacije:

1.  Godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih – TRAJNO;

2. Godišnji računi ( završni računi ), glavna knjiga i dnevnik ... Opširnije...

1. maj

Davne 1884. američki sindikati, tražili su donošenje zakona kojim bi se ustanovilo osmočasovno radno vrijeme. Pošto zakon nije stupio na snagu do roka koji je bio postavljen, 1. maja 1886, organizovan je masovni štrajk u SAD, koji je u Čikagu završen krvavim masakrom na Trgu Hejmarket. Prema zvaničnoj verziji, neko je usred protesta bacio bombu ... Opširnije...

Reklama i reprezentacija

U ovom tekstu ćemo razmotriti osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije fokusirajući se na porez na dobit i porez na dodatu vrijednost.

TROŠKOVI REKLAME

Reklama (оd franc. réclame, оdnosno lat. reclamo – јаvno oglašavati) је vrsta komunikacije којom oglašivač reklame pokušava da ubijedi publiku u коrisnost ... Opširnije...

Osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika

- preduzetnik koji porez plaća po stvarnom dohotku vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva poštujući računovodstvena pravila, sačunjava finansijski iskaz (bilans stanja, bilans uspjeha) i sačinjava godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica koju podnosi Poreskoj upravi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

-plaća akontaciju (porez ... Opširnije...

Obracun putnih naloga

Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova u javnom sektoru, nastalih u vezi sa radom. Primjena ove uredbe odnosi se i na privatni sektor.

Troškovi nastali u vezi sa radom, u smisluove uredbe su: 
I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu 
II ... Opširnije...

PDV račun

Zakon o porezu na dodatu vrijednost nalaže da se za svaki promet dobara ili pružanje usluga mora izdati račun i propisuje osnovne elemente računa :


1. ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet ( prodavca) i njegov PDV broj ; 
2. datum izvršenog prometa; 
3. ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga( kupca) ... Opširnije...