Klik na dugme za ponudu

Usluge

Računovodstvene usluge


Pružamo Vam širok spektar računovodstvenih usluga poštujući međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI).

Web dizajn


Za Vašu malu ili veliku kompaniju, ili ličnu prezentaciju? Želite redizajn postojećeg sajta, a uz to želite da budete vidljivi od strane javnosti I da imate što više posjetilaca?
Na pravom ste mjestu!

Grafički dizajn


Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosi koja najčešće uključuje kombinovanje tipografije, ilustracije, fotografije i teksta, kako bi se vizualnom kombinacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informisanja, uvjeravanja ili edukovanja.

Čuvanje poslovnih knjiga

Zakonom o računovodstvu precizirani su rokovi koji se odnose na čuvanje poslovne dokumentacije:

1.  Godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih – TRAJNO;

2. Godišnji računi ( završni računi ), glavna knjiga i dnevnik – 10 god;

3. Pomoćne knjige – 5 god;

4. Knjigovodstvene

1. maj

Davne 1884. američki sindikati, tražili su donošenje zakona kojim bi se ustanovilo osmočasovno radno vrijeme. Pošto zakon nije stupio na snagu do roka koji je bio postavljen, 1. maja 1886, organizovan je masovni štrajk u SAD, koji je u Čikagu završen krvavim masakrom na Trgu Hejmarket. Prema zvaničnoj verziji, neko je usred protesta bacio bombu na policajce, nakon čega je stradao policajac, da bi se broj popeo na osam poginulih,

Reklama i reprezentacija

U ovom tekstu ćemo razmotriti osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije fokusirajući se na porez na dobit i porez na dodatu vrijednost.

TROŠKOVI REKLAME

Reklama (оd franc. réclame, оdnosno lat. reclamo – јаvno oglašavati) је vrsta komunikacije којom oglašivač reklame pokušava da ubijedi publiku u коrisnost kupovine određenog proizvoda ili usluge. Osnovni cilj reklame je :
1.da

Osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika

- preduzetnik koji porez plaća po stvarnom dohotku vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva poštujući računovodstvena pravila, sačunjava finansijski iskaz (bilans stanja, bilans uspjeha) i sačinjava godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica koju podnosi Poreskoj upravi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

-plaća akontaciju (porez i doprinose ) od samostalne djelatnosti u toku godine u iznosu 1/12 obaveze utvrđene

Putni nalozi

Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova u javnom sektoru, nastalih u vezi sa radom. Primjena ove uredbe odnosi se i na privatni sektor.

Troškovi nastali u vezi sa radom, u smisluove uredbe su: 
I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu 
II korišćenje sopstvenog autmobila u službene svrhe 
III odvojeni

PDV račun

Zakon o porezu na dodatu vrijednost nalaže da se za svaki promet dobara ili pružanje usluga mora izdati račun i propisuje osnovne elemente računa :


1. ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet ( prodavca) i njegov PDV broj ; 
2. datum izvršenog prometa; 
3. ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga( kupca) ; 
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih proizvoda,odnosno

2017 SKIP d.o.o., sva prava zadržana.