Razlika između knjigovođe i računovođe

Dobar primjer poređenja knjigovođe i računovođe je kao poređenje medicinske sestre i doktora.

Prilikom prijema u ordinaciju medicinska sestra će iz zdravstvene knjizice i Vaše dokumentacije prikupiti sve potrebne podatke. Uradice Vam potrebne preglede – krvni pritisak, EKG, analizu krvi. Nakon toga, na osnovu prikupljenih podataka doktor će utvrditi uzrok bolesti, način liječenja, moguće komplikacije, alternativne načine izlečenja, pratiće stanje pacijenta, vršiće nadzor i kontrolu.

Isto važi i u odnosu knjigovođe i računovođe.

Računovodstvo  obuhvata:

Knjigovodstvo je računski osnov računovodstva, kojim se obuhvata registrovanje ili beleženje poslovnih promjena na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima a na osnovu pisanih isprava – dokumenata. Zadatak knjigovodstva je obezbjeđivanje podataka kojima se omogućava: utvrđivanje sredstava i njihovih izvora u svakom trenutku kao i kretanje koja su na njima nastala, utvrđivanje rashoda i prihoda u određenom vremenskom periodu, utvrđivanje rezultata poslovanja i njegova raspodjela, analizu poslovanja i planiranje dalje delatnosti i uvid u cjelokupno poslovanje.

Računovodstveno planiranje podrazumijeva prikupljanje, uređivanje, obrađivanje i prikazivanje podataka o budućem poslovanju radi izrade predračuna i projekcija u vezi sa budućim poslovanjem.

Računovodstvena kontrola i nadzor podrazumijeva kontrolu knjigovodstvenih dokumenata sa stanovišta formalne, računske i materijalne ispravnosti a čiji su ciljevi sigurni, tačni i istiniti računovodsveni izveštaji. Nadzor je kontrola poslovanja sa stanovišta primjene važećih privredno finansijskih propisa.

Računovodstvena analiza, koristeći informacije knjigovodstva, računovodstvenog planiranja i računovodstvene kontrole, obezbjeđuje realnu procjenu mogućeg kretanja i jačinu djelovanja određenih pojava i poslovnih promjena na osnovu uzroka tih pojava i poslovnih promena.