Čuvanje poslovnih knjiga

Zakonom o računovodstvu precizirani su rokovi koji se odnose na čuvanje poslovne dokumentacije:

1.  Godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih – TRAJNO;

2. Godišnji računi ( završni računi ), glavna knjiga i dnevnik – 10 god;

3. Pomoćne knjige – 5 god;

4. Knjigovodstvene dokumentacija na osnovu kojih je knjiženo – 5 god;

5. Prodajni i kontrolni blokovi, pomoćni obrasci, isprave koje se odnose na poslove platnog prometa -3 god;