Reklama i reprezentacija

U ovom tekstu ćemo razmotriti osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije fokusirajući se na porez na dobit i porez na dodatu vrijednost.

TROŠKOVI REKLAME

Reklama (оd franc. réclame, оdnosno lat. reclamo – јаvno oglašavati) је vrsta komunikacije којom oglašivač reklame pokušava da ubijedi publiku u коrisnost kupovine određenog proizvoda ili usluge. Osnovni cilj reklame je :
1.da se pridobije potrošač koji bi kupio određeni proizvod ili uslugu;
2.da se ubijedi postojeći potrošač da je u njegovom interesu i dalje kupovina proizvoda ili usluga, kao i mogućnost povećanja potrošnje;
3.vezivanje kupca za proizvod povremenim ili stalnim isticanjem osobina, kvaliteta I prednosti proizvoda.

REPREZENTACIJA

Reprezentacija predstavlja trošakove kao što su:

1.ugostiteljske usluge povodom proslava, jubileja, praznika za poslovne partnere, zaposlene ili penzionere;

2.ugostiteljske usluge za poslovne partnere iz zemlje ili inostranstva, ako su u funkciji uspostaljanja poslovnih odnosa, zaključivanja poslovne saradnje ili potpisivanja nekog ugovora;

3.ugostiteljske usluge na sajmovima;

4.usluge hotela po osnovu prenoćišta i ishrane, za poslovne partnere iz zemlje i inostranstva, ako su u funkciji uspostaljanja poslovnih odnosa, zaključivanja poslovne saradnje ili potpisivanja nekog ugovora;

5.davanje sopstvenih ili drugih proizvoda poslovnim partnerima koji mogu biti predmet takvog davanja – rokovnici, olovke, notesi i slični proizvodi simbolične vrijednosti.

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi ( dostavljena dokumentacija, ispravne fakture itd.) obeznik pdv ima pravo na odbitak prethodnog poreza ( ulaznog PDV-a ) po osnovu izdataka za reklamu. Sa aspekta poreza na dobit cjelokupni iznos ovih izdataka se priznaje kao rashod date godine.
Obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju. Sa aspekta poreza na dobit, u datoj poslovnoj godini troškovi reprezentacije se priznaju u iznosu od 1% od ukupnih prihoda ( ne prometa, promet = prihod +pdv ) i ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1.nastali su radi poslovne saradnje;
2.dokumentovani su
3.primlac nije povezano pravno lice

Napomena:
Ukoliko poslovnim partnerima dajete na poklon kalendare, upaljače, rokovnike, olovke i druge predmete male vrijednosti, smatraju se troškovima reklame ukoliko imaju logo firme, a u suprotnom su trškovi reprezentacije.