Penzioner kao zaposleni ili izvršni direktor

Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju razlikuju se tri vrste penzija: starosna, porodična i invalidska.

Prema navedenom zakonu u radni odnos ponovo mogu da stupe samo korisnici starosne i porodične penzije, dok korisnici invalidske penzije odlaze u penziju zbog neke vrste invalidnosti, i samim tim nisu više radno sposobni. Treba imati u vidu da korisnik porodične penzije gubi pravo na primanje penzije u periodu dok je u radom odnosu, dok korisnik starosne penzije ima pravo na stečenu penziju kao i na zaradu proisteklu iz radnog odnosa.

Korisnik starosne penzije koji se zaposli ili postane izvršni direktor, po prestanku zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti ukoliko je bio preduzetnik, ima pravo na ponovno određivanje penzije, ako je bio u osiguranju po ovom zakonu najmanje godinu dana. Prijava penzionera se vrši po osnovu zaključenog ugovora o radu. Zarada koja se isplaćuje izvršnom direktoru kao penzioneru imaju tretman ličnih primanja koja podliježu oporezivanju.

Ukoliko izvršni direktor, penzioner, prima zaradu po osnovu obavljanja te funkcije, u tom slučaju isplatilac prilikom isplate zarade obračunava, obustavlja i uplaćuje na jedinstveni račun porez na dohodak po stopi od 9%, odnosno 11% na iznos primanja iznad prosječne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori, kao i prirez na porez po stopi utvrdjenoj odlukom jedinice lokalne samouprave koja se krece od 10,13 ili 15%. Kada su u pitanju doprinosi, plaćaju se samo doprinosi za PIO, dok se doprinosi na obavezno zdravstveno osiguranje ne plaćaju jer je penzioner već po tom osnovu osiguran. Doprinosi u slucaju nezaposlenosti se takodje ne placaju Zavodu za zapošljavanje jer penzioner ne može vise da bude nezaposleno lice.

Zaposleni ili izvršni direktor DOO može da bude lice koje ima status penzionera, a takođe i da bude prijavljen na puno ili nepuno radno vrijeme, ali ne kraće od 1/4 (10 časova) punog radnog vremena, pod uslovom da je navedeno utvđeno aktom o sistematizaciji, u zavisnosti od prirode posla i organizacije rada.