RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Agencija Skip pruža u okviru sektora računovodstva :


Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge obuhvataju:
• Robno i finansijsko knjigovodstvo
• Vođenje registra osnovnih sredstava
• Evidentiranje finansijskih transakcija
• Knjiženje u skladu sa MRS/MSFI
• Obradu dokumentacije za izvještajni paket
• Izrada i kontrola mjesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa
• Usklađenost sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima
• Sastavljanje poreskih obračuna i izvještaja u skladu sa važećim zakonima

Obračun zarada

Neke od najznačajnijih usluga iz segmenta obračuna zarada podrazumijevaju:
• Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade zaposlenih
• Obračun naknada zarada, troškova i drugih primanja
• Izrada mjesečnih i godišnjih obračunskih listića i odgovarajućih poreskih prijava
• Komunikacija sa nadležnim institucijama, Poreskom upravom i fondom za socijalno osiguranje
• Prijava i odjava zaposlenih kod državnih organa.
• Obaveštavanje o svim izmjenama u zakonskoj regulativi koja se tiče isplata

Izrada finansijskih izvještaja i izveštavanje prema grupi

Naše usluge obuhvataju izradu finansijskih izvještaja koji obuhvataju izradu:
• Bilansa stanja
• Bilansa uspeha
• Statistički aneks
• izvještaj o tokovima gotovine
• izvještaj o promjenama na kapitalu
• Napomene uz finansijske izvještaje

2017 SKIP d.o.o., sva prava zadržana.